• De gemeente Den Haag moet er zo veel mogelijk aan doen om leegstand aan te pakken. In de gemeente Den Haag is sprake van leegstand. Zo ‘presteert’ Winkelcentrum Leyweg het om bovenaan het lijstje te staan van het winkelcentrum met de meeste winkelleegstand.  Buiten een hoge mate van ongebruikt winkeloppervlak in winkelcentra, is er sprake van leegstand bij diverse kantoorpanden en zijn er vele andere gebouwen die geen functie meer vervullen. Stilstand is achteruitgang, en alle ongebruikte panden verdienen een nieuwe bestemming. Er zijn diverse initiatieven om lege (kantoor)panden een nieuwe bestemming te geven, zoals ‘de Kantorenloods’. Hierin zijn al diverse panden tot studentenwoningen omgetoverd. Ook winkelcentra die met leegstand te kampen hebben kan dit een oplossing zijn, studenten zijn over het algemeen niet veeleisend en daarnaast flexibel wat betreft woonruimte, waardoor leegstand en een tekort aan goedkope studentenwoningen kan worden opgelost. Ook kunnen leegstaande kantoorpanden prima dienst doen als woningen.
  • Den Haag is een grote studentenstad en moet dit uitdragen door onder andere te zorgen voor voldoende betaalbare (studenten) woningen. Den Haag is de laatste jaren nadrukkelijker als studentenstad naar voren gekomen. Zo heeft de Universiteit Leiden diverse faculteiten in Den Haag geopend. Ook de Haagse Hogeschool, alsmede andere hogescholen en mbo-instellingen, maken Den Haag een veelzijdige studentenstad. Dit wil de gemeente graag uitdragen. Toch is er een gebruik aan betaalbare woningen voor studenten. De Gemeente Den Haag moet meer initiatieven ondernemen om te zorgen dat Den Haag daadwerkelijk een goede studentenstad is, door proactief initiatieven te ondersteunen, en tevens initiatieven te ondernemen om goedkopere woonruimte te bewerkstelligen.
  • Zorgen voor kwalitatief betaalbare woningen voor starters. Veel jongeren vinden het moeilijk om een fatsoenlijke woonruimte te vinden die aansluit bij hun wensen. Vooral in de grote steden speelt dit probleem. Door initiatieven te starten om fatsoenlijke betaalbare woonruimtes te bewerkstelligen voor jongeren wordt de gemeente Den Haag een aantrekkelijke stad om zich als starter te vestigen. Ook wordt hiermee voorkomen dat (hoog)opgeleide jongeren zich in een andere gemeenten zullen vestigen.
  • Studenten moeten samen kunnen wonen met ouderen.  Zoals in al veel andere steden het geval is, moeten verschillende bejaardentehuizen zo worden ingedeeld dat er ook jongeren gehuisvest kunnen worden. Op deze manier kunnen jongeren voor een redelijke goedkope plek ergens wonen en zorgt de aanwezigheid van deze jongeren meteen voor minder vereenzaming onder de ouderen.